• పేజీ_బిజి

సామగ్రి ప్రదర్శన

ఉత్పత్తి-వర్క్‌షాప్7

ఉత్పత్తి పరికరాలు

ఉత్పత్తి-పరికరాలు7

ఉత్పత్తి పరికరాలు

ఉత్పత్తి-పరికరాలు9

ఉత్పత్తి పరికరాలు

ఉత్పత్తి-వర్క్‌షాప్5

ఉత్పత్తి వర్క్

సమీకృత-గోళం

సమీకృత గోళం

ఇంజెక్షన్-మోల్డింగ్-మెషిన్1

ఇంజెక్షన్ అచ్చు యంత్రం

ఇంజెక్షన్-మోల్డింగ్-మెషిన్

డై కాస్టింగ్ మెషిన్

డై-కాస్టింగ్-మెషిన్2

డై కాస్టింగ్ మెషిన్

మూడు-యువాన్

మూడు యువాన్లు